Vyhrajte zájezd do INDIE s CK LIVINGSTONE !

Soutěžní otázka: Kolik motlitebních mlýnků je umístěno v expozici Brána Himálaje na ploše CK LIVINGSTONE v pavilonu F?

TO NEJLEPvyhrajte zajezd do indie webŠÍ Z INDIE

Památky UNESCO, bájné chrámy a slavné stavby muslimů, hinduistů i posvátná řeka Ganga, barevný Rádžastán. Jaipur, Růžové město i vyhlášený Taj Mahal. Exotické koření i rušné bazary.Akce určená všem, kteří nemají tolik času a přitom chtějí poznat Indii v celé její rozmanitosti. Nenechte si ujít jedinečnou šanci plnohodnotně prožít 12 dní v pravé exotice. Seznamte se s destinací třeba na festivalu GO KAMERA a odleťte na zájezd organizovaných CK LIVINGSTONE.  Čeká toho na Vás opravdu hodně! Více na www.livingstone.cz
 
 
  
 

indie 93  indie 99indie 39

 

 

 

 

 

Úplné a platné znění pravidel soutěže o zájezd CK Livingstone

1. Soutěže o cenu se může zúčastnit každý občan starší 18 let. Účastník soutěže vyplněním tipovacího lístku a jeho vhozením do sběrné nádoby přistupuje k podmínkám soutěže vyhlášeným jejím organizátorem.
2. Úplně a čitelně vyplňte tipovací lístek, který obdržíte současně se vstupenkou na veletrhy GO a REGIONTOUR 2016 anebo tipovací lístek z festivalu GO KAMERA
3. Odpovězte na soutěžní otázku vyplněním tipovacího čísla (tipovací lístek je platný pouze při vyplnění všech požadovaných údajů).
4. Vyplněný tipovací lístek odevzdejte do sběrného boxu v pavilonu F - na stánku CK LIVINGSTONE č. 006 nebo v Kongresovém centru BVV / festival GO KAMERA
5. Do slosování o ceny budou zařazeny pouze tipovací lístky které se nejvíce přiblíží správnému údaji (tolerance je +- 15 cm).
6. Soutěž bude zahájena dne 19. 1. 2017 a potrvá do 16.00 hodin 22. 1. 2017.
7. CK LIVINGSTONE vystaví dárkový poukaz pro výherce soutěže na zájezd s CK LIVINGSTONE do Indie. 
8. Platnost dárkového poukazu bude do 31.12. 2018 na libovolný termín poznávacího zájezdu do Indie. Znamená to tedy, že TERMÍN ODLETU NA VYBRANÝ ZÁJEZD MUSÍ VÝHERCE ZREALIZOVAT DO 31.12.2018.
9. Pro účast na zájezdu s CK LIVINGSTONE je potřena vyplnit cestovní smlouvu, realizace zájezdu se řídí dle VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK PRO ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDECH LIVINGSTONE s.r.o, oba dokumenty jsou uveřejněné na našich stránkách www.livingstone.cz.
10. Dárkový poukaz je po domluvě s organizátory přenosný, v případě, že výherce nebude moci vycestovat, může za sebe zvolit šťastného "náhradníka". Tato změna je však možná pouze do doby vyplnění cestovní smlouvy na zájezd s CK LIVINGSTONE. Od okamžiku potvrzení cestovní smlouvy organizátorem zájezdu se zrušení účasti na zájezdu řídí VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI PRO ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDECH LIVINGSTONE s.r.o pro daný rok.
11. Za vyhraný zájezd = dárkový poukaz ve výši katalogové ceny zájezdu do Indie nelze nárokovat finanční hotovost, dárkový poukaz nemůže být proplacen. 
12. Za neuskutečněný zájezd nelze nárokovat proplacení dárkového poukazu.
13. Ostatní slevy CK LIVINGSTONE nemůže výherce ani jeho spolucestující uplatnit.

Všeobecná ustanovení:
1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a dalších právnických i fyzických osob podílejících se jakkoliv na této soutěži, jejich rodinní příslušníci a stejně tak i další osoby jakkoliv spjaté s firmami podílejícími se na této soutěži.
2. Účastník dává souhlas organizátorovi soutěže nebo jím zmocněné osobě pověřené zpracováním, správou a prodejem dat k zahrnutí svých údajů do databáze organizátora soutěže. Účastník soutěže zároveň dává svůj výslovný souhlas se zveřejněním poskytnutých dat.
3. Vítěz bude vylosován dne 22.1.2017 v 19.00 hodin na festivalu GO KAMERA v Kongresovém centru BVV. Pokud nebude losování osobně přítomen, bude vyrozuměn telefonicky nebo písemně k převzetí ceny.
4. Vítěz si zajistí přepravu ceny na vlastní náklady.
5. Na výhry v soutěži neexistuje právní nárok.
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit tuto soutěž kdykoliv bez náhrady.
7. Zveřejnění výsledků a podmínky soutěže naleznete na www.gokamera.cz

Submit to FacebookSubmit to Twitter

cestovatelske stredy  tajemna indonesie   ban-pata-promitani  ban-pata-livingstone

 

reklama17

brno


231105