Přednáška: 22.1.2017 | 10:00 KRUHY V OBILÍ


Narodil se v roce 1958 ve Vídni, kde vyrostl a vystudoval technickou matematiku a informatiku. Od roku 1986 do března 2010 pracoval pro město Vídeň v oboru ochrany životního prostředí. Od té doby se věnuje plně svému poslání, výzkumu kruhů v obilí. Již více než dvacet let je tímto fenoménem fascinován. Léta trávil většinu svých prázdnin v jižní Anglii, takříkajíc v baště agrosymbolů. Za velmi důležitou považuje pokaždé svou účast na mezinárodním sympoziu o kruzích v obilí v Glastonbury. 25 let zkoumání geometrických obrazců  v obilí pomáhá lidstvu k probuzení a zapamatování.

Submit to FacebookSubmit to Twitter
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

cestovatelske stredy  tajemna indonesie   ban-pata-promitani  ban-pata-livingstone

 

reklama17

brno


231105